Buiten Mennen

Tips bij mennen in verkeer, op de openbare weg en in opengestelde (privé) terreinen, bossen en landgoederen

Bij mennen in het verkeer, op de openbare weg, is de Wegenverkeerswet (WVW 1994 en eventuele opvolgers) van toepassing. Met de daarbij behorende reglementen. De belangrijkste voor mennen is het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV1990).

Het is niet toegestaan op een fietspad te rijden met een aanspanning. Omwille van de verkeersveiligheid kan het veiliger zijn om toch op het naast gelegen fietspad te gaan rijden. B.v. op een 80 km weg buiten de bebouwde kom.

verbodenvooraanspanningDeze weg is verboden voor aanspanningen.

Met een aanspanning op de weg ben je een bestuurder. Alle verkeersborden en verkeersregels voor bestuurders gelden dan. Veel andere weggebruikers hebben geen enkel idee van, of houden rekening met, een aanspanning op de weg. Wij groeten en bedanken nadrukkelijk alle weggebruikers die dat wel doen.

Een bestuurder is verplicht zoveel mogelijk rechts te houden op de weg. Een aanspanning hoeft niet “in de berm” om anderen in te kunnen laten halen of te laten passeren. Hoe meer ruimte je geeft, hoe hoger vaak de snelheid waarmee dat gebeurd. Blijf echter niet onnodig lang op de weg rijden. Het snelheidsverschil tussen een aanspanning en m.n. auto’s is groot en gaat ergernis geven. Kies een voor jezelf veilige plaats om even ruimte te maken.

BordjeRuiterMenrouteart461Een ruiterpad is bedoeld voor ruiters en niet voor aanspanningen. Alhoewel dit in de praktijk nogal eens door elkaar loopt, niet duidelijk is. En toch voor beiden bedoeld is.
Gedraag je altijd als heer en dame in het verkeer en als gast op andermans terrein. Respecteer de omgeving waarin je rijdt. Houd je aan de aangegeven routes en/of regels wanneer die er zijn. Meld veroorzaakte schade bij de eigenaar.

Passeer ruiters, menners, wandelaars en fietsers altijd in stap en houd zo veel mogelijke afstand. Wil je de ruiter of menner voor je inhalen, vraag of dit kan. Blijf er anders achter.

Ruim mest zelf op binnen de bebouwde kom, zeker in woonwijken.

Rijd niet over een veekerend rooster. De hoeven kunnen er in blijven steken. Over een wildrooster wel.

Verlichting op de koets bij slecht zicht, donker, etc.
Voorop 2 dezelfde witte of gele lichten op max. 40cm van de buitenkant van de koets.
Achterop 1 rood licht als de koets max 1.50m breed is aan de linkerkant van de koets. 2 dezelfde rode lichten als de koets breder is dan 1.50m. Ook deze lichten moeten op max. 40cm van de buitenkant van de koets. EN niet hoger dan 1.25m van de weg.

Reflectoren moeten altijd aan de achterkant op de koets zitten. Dus ook overdag. afgeknottedriehoek
1 ronde of rechthoekige rode reflector als de koets max 1.50 m breed is aan de linkerkant van de koets. . 2 van deze als de koets breder is dan 1.50 m. Weer max 40cm van de buitenkant van de koets en tussen de 35 en 90 cm boven de weg.

EN een goedgekeurde afgeknotte rode reflectordriehoek. Altijd duidelijk zichtbaar. Dus ook als er passagiers meerijden. In het midden of aan de linkerkant van de koets. Ook weer tussen de 35 en 90 cm van de weg. Kan dit niet degelijk bevestigd dan mag het ook tot een hoogte van 1.60 m.

Handig om bij je te hebben
Een scherp mes. Met stompe punt. Een tang, gaatjestang, stuk touw, stro-touwtjes, mobiele telefoon en een hoevenkrabber. Op lange ritten hebben wij ook gereedschap bij ons om een los hoefijzer er helemaal af te halen of weer vast te maken. Nagels, hamer, hoeftang. Vraag je hoefsmid om instructie hoe dit moet.

Nooit alleen
Op de koets. Wij zijn van mening: altijd met een groom, hulpkoetsier, palfrenier. Hoe je het maar wil noemen. Enkel- en dubbelspan minimaal 1. Met een vierspan minimaal 2.

Roosters
Ga niet over veekerende roosters. Voor je het weet zit je paard erin vast. Een wildrooster kun je overheen. In het begin misschien even je paard of pony helpen er aan te wennen

Aanvullend tips of Vragen? >>> info@menteamvandervelden.nl